På Öppna data kan du se hur det går för Sundsvall. Mätarna visar om vi når våra mål för att säkra en hållbar tillväxt till år 2021. Logga in för att se uppgifter som rör dig som person.

Information

Hushållsavfall

196.5 KgAvfall/inv 2014

Senast uppdaterad -

204.5 KgAvfall/inv 2013

Om Hushållsavfall

Stäng

Mängden hushållsavfall är ett mått på hur mycket resurser vi använder och ett mått på hur mycket vi handlar. Här kan du göra smarta val genom att spara pengar och växthusgaser genom att bland annat sortera ut matavfall från avfall som ska förbrännas. Matavfall kan istället bli biogas och användas som drivmedel för transporter. Det bästa avfallet är det som aldrig uppstår så därför bör vi sträva efter att inte köpa mer saker än vi behöver och köpa begagnat om det går.

Starta e-tjänsten
Information

Befolkningsutveckling

99,213  Dagsläge

Senast uppdaterad 2023

>100,000 Invånare 2021

Om Befolkningsutveckling

Stäng

Målet är att Sundsvalls kommun ska ha fler än 100 000 invånare år 2021. Sundsvall är en av få norrlandskommuner som växer. Det är viktigt att fortsätta att växa för att hela regionen ska kunna utvecklas. Vi har en utmaning i att vi är få i arbetsför ålder som ska kunna erbjuda en god välfärd för allt fler äldre samt barn och unga. Sundsvalls kommun är därför beroende av invandring för en fortsatt god välfärdsutveckling.

Mer info
Information

Ren luft

3.47 Kvävedioxid (NO2)

Senast uppdaterad 2024-07-24 08:15

14.58 Partiklar (PM10)

Om Ren luft

Stäng

Har vi bra och ren luft i Sundsvall? Vi mäter löpande partiklar och kvävedioxid i luften på två platser i Sundsvall. Här kan de se hur luftkvalitén i stan är just nu och historiskt.

Mer info
  • Sannolikt att mål nås
  • Osäkert om mål kan nås
  • Mål kommer sannolikt inte att nås