Befolkningsutveckling

Målet är att Sundsvalls kommun ska ha fler än 100 000 invånare år 2021. Sundsvall är en av få norrlandskommuner som växer. Det är viktigt att fortsätta att växa för att hela regionen ska kunna utvecklas. Vi har en utmaning i att vi är få i arbetsför ålder som ska kunna erbjuda en god välfärd för allt fler äldre samt barn och unga. Sundsvalls kommun är därför beroende av invandring för en fortsatt god välfärdsutveckling. Statistiken hämtas från Kommun- och landstingsdatabasen Kolada, Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter, tex SCB, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket och BRÅ, och täcker allt från en kommuns demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

Data om befolkningsutveckling hämtas direkt från Kommun- och landstingsdatabasen Kolada.