Min information

Logga in

Logga in på Öppna data för att se hur mycket avfall som slängs där du bor.

Du loggar in med din personliga e-legitimation, efter inloggning kommer information om hur mycket avfall som slängs i den fastighet där du är folkbokförd att visas.

Logga in

Sundsvalls kommun

  • 97798

    Invånare
  • 178921 ton

    Brännbart
  • 35394 ton

    Matavfall
Om e-tjänsten
Sopbil

Om e-tjänsten

Här får du bild av hur mycket mat och brännbart avfall som slängs inom Sundsvalls kommuns olika stadsdelar.

Om du loggar in kan du se ditt hushålls avfallsmängder!

Du kan logga in med exempelvis ditt mobila bankID och se dina egna avfallsmängder. Det gäller i första hand dig som bor i villa. Bor du i flerbostadshus kan det att dröja innan du får tillgång till dina avfallsmängder. Det beror på att fler flerfamiljshus behöver nya lösningar och rutiner för avfallshantering för att beräkna mängd avfall per hushåll för det huset eller området. Testa så får du se!

https://msva.se/avfall/avfall-fran-hushall/matavfall-fran-hushall/

Om avfallsdata

All data om avfallsmängder i denna e-tjänst kommer från kommunens avfallshanteringsbolag MittSverige Vatten & Avfall (MSVA). Varje gång MSVA tömmer ett avfallskärl vägs avfallet och registreras maskinellt i en databas. Anledningen till att mängden avfall vägs är att MSVA ska kunna fakturera sina kunder. Den informationen kan även användas för att ge en bättre bild av kommunens avfallshantering, så som i denna e-tjänst.

De data som används i e-tjänsten kan du även hämta hem som öppna data, det innebär att du kan ladda ned allt rådata och göra precis vad du vill med det. Du kan exempelvis använda det för att granska och analysera eller varför inte bygga en helt egen tjänst kring datat.

Du hämtar allt data via www.sundsvall.se/psidata

Följ utvecklingen på kommunens utvecklingsblogg

Om du vill följa utvecklingen av data.sundsvall.se så kan du göra det via kommunens utvecklingsblogg, utveckling.sundsvall.se. På utvecklingsbloggen kan du även följa den allmänna e-utvecklingen inom Sundsvalls kommun.