API dokumentation

Allt data som är av kategorin öppna data inom e-tjänsten för avfallshantering finns tillgänglig via ett REST API för återanvändning. Datat kan hämtas både i JSON- och CSV-format från samma API. API:et finns med två varianter, ett där du får ut datat i JSON-format och ett där du får ut datat i CSV-format. Via JSON API:et kan du hämta och visa data direkt utefter valda parametrar, via CSV API:et genererar du en fil utefter dina parametrar som därefter kan laddas hem och bearbetas vidare.

Hushållsavfall

Ett API där du kan hämta data om hur mycket hushållsavfall(brännbart avfall och matavfall) vi slänger i Sundsvalls kommun. Data kan hämtas både i JSON-format och CSV-format utefter ett antal parametrar som du själv styr.

API och dokumentation

Luftkvalitet

Ett API där du kan hämta data om hur luftkvaliteten är i Sundsvall. Data kan hämtas både i JSON-format och CSV-format utefter ett antal parametrar som du själv styr.

API och dokumentation