Andel hushåll som sorterar matavfall

Målet år 2021 är att minst 80 % sorterar sitt matavfall. Matavfall är en bra råvara som kan bli gödsel och drivmedel till fordon, så kallad biogas. Om vi är flera som sorterar så vinner både vår ekonomi och miljö på det. Du betalar mindre för dina sopor och det kan göras nyttiga saker av matavfallet istället. Andel hushåll som sorterar matavfall räknas ut genom att se hur stor andel av hushållen (flerfamiljshus och villor) som slängt matavfall under de senaste 30 dagarna.