API för luftkvalitet

Allt data rörande luftkvalitet som på Mitt Sundsvall finns tillgänglig som öppna data via ett REST API. Datat kan hämtas både i JSON- och CSV-format från samma API. API:et finns med två varianter, ett där du får ut datat i JSON-format och ett där du får ut datat i CSV-format. Via JSON API:et kan du hämta och visa data direkt utefter valda parametrar, via CSV API:et genererar du en fil utefter dina parametrar som därefter kan laddas hem och bearbetas vidare.

JSON

Parameter Beskrivning
URL https://data.sundsvall.se/api/air/v1/air.json
HTTP metod GET
Innehåll application/json
 

Exempel på ett lyckat svar

{ "status":"success", "data":{ "pm10":[ { "date": "2015-05-06T21:15:00.000+0200", "value": 0.553, "station": "sundsvall" }, { "date": "2015-05-06T21:15:00.000+0200", "value": 8.365845, "station": "oleico4" } ], "no2":[ { "date": "2015-05-06T21:15:00.000+0200", "value": 14.383, "station": "sundsvall" }, { "date": "2015-05-06T21:15:00.000+0200", "value": 20.913, "station": "oleico4" } ] } }
 

Exempel på ett misslyckat svar där från datum ej gick att parsa.

{ "status": "error", "message": "Kunde inte parsa fråndatum." }

CSV

Parameter Beskrivning
URL https://data.sundsvall.se/api/air/v1/air.csv
HTTP metod GET
Innehåll application/csv

Parametrar i API

Följande parametrar finns tillgängliga. Alla parametrar är valfria.

Parameter Beskrivning
dateFrom Datum att hämta ifrån. Exempel: 2016-01-02T21:00:00
dateTo Datum att hämta till. Exempel: 2016-01-008T21:16:00
type no2,pm10
station Oleico4 (Bergsgatan 24), Sundsvall_gen2 (Köpmangatan 9), Sundsvall (Landsvägsallén/Gamla E4, Strandgatan 8 är närmsta adress)
limit Antal poster som erhålls ur respektive array. exempel: limit=4.
order Posterna sorteras på datum. Denna ordning kan ändras med ASC,DESC

Exempel

Några exempel

https://data.sundsvall.se/api/air/v1/air.json?dateFrom=2016-01-02T21:00:00&dateTo=2016-01-08T21:16:00&type=no2&limit=6&order=DESC
{ "status":"success", "data":{ "no2":[ { "date":"2016-01-02T13:00:00.000+0200", "value":4.032, "station":"sundsvall" }, { "date":"2016-01-02T13:00:00.000+0200", "value":8.724, "station":"oleico4" }, { "date":"2016-01-02T12:45:00.000+0200", "value":4.795, "station":"sundsvall" }, { "date":"2016-01-02T12:45:00.000+0200", "value":5.276, "station":"oleico4" }, { "date":"2016-01-02T12:30:00.000+0200", "value":6.497, "station":"sundsvall" }, { "date":"2016-01-02T12:30:00.000+0200", "value":5.782, "station":"oleico4" } ] } }

Senaste värderna från station oleico4

https://data.sundsvall.se/api/air/v1/air.json?limit=1&order=DESC&station=oleico4
{ { status: "success", data: { pm10: [ { date: "2016-01-02T13:00:00.000+0200", value: 31.258057, station: "oleico4" } ], no2: [ { date: "2016-01-02T14:15:00.000+0100", value: 71.47601999999999, station: "oleico4" } ] } } }

Licens för användning

Informationen om luftdata kan återanvändas fritt. Det gäller all information som ges tillgång via API. Informationen lyder under en Creative commons CC-0-licens http://creativecommons.org/about/cc0.

Uppdateringar och ändringar i API

Alla uppdateringar och ändringar av detta API kommer att publiceras på Sundsvalls kommuns utvecklingsblogg. Uppdateringar på utvecklingsbloggen kan följas via RSS.

Kända brister i datamängd

All data som är tillgänglig via API är icke kvalitetsgranskad rådata från mätare/sensor, detta data kan innehålla enstaka felaktiga mätningar. Kommunen sammanställer även den kvalitetsgranskade datan utifrån denna rådata i ett senare skede men detta data finns inte tillgänglig i realtid.

Kontakt

Om du har frågor eller funderingar rörande vårt API är du välkommen att höra av dig.

Jari Koponen
070-601 23 05
jari.koponen@sundsvall.se