API för luftkvalitet

Allt data rörande luftkvalitet som på Öppna data finns tillgänglig som öppna data via ett REST API. Datat kan hämtas både i JSON- och CSV-format från samma API. API:et finns med två varianter, ett där du får ut datat i JSON-format och ett där du får ut datat i CSV-format. Via JSON API:et kan du hämta och visa data direkt utefter valda parametrar, via CSV API:et genererar du en fil utefter dina parametrar som därefter kan laddas hem och bearbetas vidare.

JSON

Parameter Beskrivning
URL https://data.sundsvall.se/api/air/v1/air.json
HTTP metod      GET
Innehåll application/json
 

Exempel på ett lyckat svar:

{
  "status": "success",
  "data": {
    "pm10": [
      {
        "date": "2021-05-18T12:25:00.000+0200",
        "value": 45.79,
        "station": "sundsvall_gen2"
      }
    ],
    "no2": [
      {
        "date": "2021-05-18T12:25:00.000+0200",
        "value": 18.29016,
        "station": "sundsvall_gen2"
      }
    ]
  }
}
Exempel på ett misslyckat svar:
{
  "status": "error",
  "message": "Parameter limit måste var ett nummer."
}

CSV

Parameter Beskrivning
URL https://data.sundsvall.se/api/air/v1/air.csv
HTTP metod      GET
Innehåll application/csv

 

Parametrar i API

Följande parametrar finns tillgängliga. Alla parametrar är valfria.

Parameter      Beskrivning
dateFrom Datum att hämta ifrån (ex. 2021-05-18T12:00:00)
dateTo Datum att hämta till (ex. 2021-05-18T13:00:00)
type no2, pm10 (stationen sundsvall mäter endast pm10-data)
station sundsvall (Bergsgatan 24), sundsvall_gen2 (Köpmangatan 9)
limit Antal poster som erhålls ur respektive array (ex. limit=4)
order Posterna sorteras på datum. Denna ordning kan ändras med ASC/DESC

 

Exempel

Några exempel

https://data.sundsvall.se/api/air/v1/air.json?dateFrom=2021-05-18T12:00:00&dateTo=2021-05-18T13:00:00&type=no2&limit=6&order=DESC
  "status": "success",
  "data": {
    "no2": [
      {
        "date": "2021-05-18T12:23:00.000+0200",
        "value": 15.22461,
        "station": "sundsvall_gen2"
      },
      {
        "date": "2021-05-18T12:22:00.000+0200",
        "value": 16.60363,
        "station": "sundsvall_gen2"
      },
      {
        "date": "2021-05-18T12:21:00.000+0200",
        "value": 24.21689,
        "station": "sundsvall_gen2"
      },
      {
        "date": "2021-05-18T12:20:00.000+0200",
        "value": 23.73939,
        "station": "sundsvall_gen2"
      },
      {
        "date": "2021-05-18T12:19:00.000+0200",
        "value": 13.725259999999999,
        "station": "sundsvall_gen2"
      },
      {
        "date": "2021-05-18T12:18:00.000+0200",
        "value": 11.39124,
        "station": "sundsvall_gen2"
      }
    ]
  }
}

Senaste värdena från station Köpmangatan

https://data.sundsvall.se/api/air/v1/air.json?limit=1&order=DESC&station=sundsvall_gen2
{
  "status": "success",
  "data": {
    "pm10": [
      {
        "date": "2021-05-18T12:25:00.000+0200",
        "value": 45.79,
        "station": "sundsvall_gen2"
      }
    ],
    "no2": [
      {
        "date": "2021-05-18T12:25:00.000+0200",
        "value": 18.29016,
        "station": "sundsvall_gen2"
      }
    ]
  }
}

Licens för användning

Informationen om luftdata kan återanvändas fritt. Det gäller all information som ges tillgång via API. Informationen lyder under en Creative commons CC-0-licens http://creativecommons.org/about/cc0.

Uppdateringar och ändringar i API

Alla uppdateringar och ändringar av detta API kommer att publiceras på Sundsvalls kommuns utvecklingsblogg. Uppdateringar på utvecklingsbloggen kan följas via RSS.

Kända brister i datamängd

All data som är tillgänglig via API är icke kvalitetsgranskad rådata från mätare/sensor, detta data kan innehålla enstaka felaktiga mätningar. Kommunen sammanställer även den kvalitetsgranskade datan utifrån denna rådata i ett senare skede men detta data finns inte tillgänglig i realtid.

Kontakt

Om du har frågor eller funderingar rörande vårt API är du välkommen att höra av dig.

Jari Koponen
070-601 23 05
jari.koponen@sundsvall.se